ŠKOLENÍ

Zde naleznete aktuální seznam školení pořádaných naší firmou.

Jedná se o technická školení zaměřená na naše produkty a jejich správný návrh. Zmíněny budou i certifikáty a technické podmínky, které musí stavební výrobky splňovat. Školení se koná v prostorách naší firmy.

V případě zájmu o individuální školení "na míru" nás prosím kontaktujte. Jsme schopni vám zorganizovat školení na vámi zvolené produkty a témata. Školení se může konat buď v prostorách naší firmy, nebo přímo u vás.

09.03.2017

Vodonepropustné železobetonové konstrukce - běh 1

BÍLÉ VANY

Cíl a obsah školení:

Školení je určeno pro projektanty, investory, stavební firmy, přípraváře staveb, technické
dozory a všechny, kteří se zajímají o tématiku konstrukce bílé vany.
Program školení je zaměřen na vodonepropustné betonové konstrukce, tzv. bílé vany.
Představena bude nová Směrnice pro návrh těchto konstrukcí - Technická pravidla ČBS TP 04,
vydaná v roce 2015. Zmíněn bude výpočet konstrukce na max. šířku trhliny, předpoklad návrhu
betonové směsi, provádění, ošetřování apod. Dále se budeme věnovat certifikaci těsnicích
prvků, které musí všechny těsnicí prvky splňovat, aby mohly být zabudovány do stavby,
především novému evropskému technickému posouzení ETA. Budou představeny jednotlivé
typy systémových těsnících prvků pro pracovní, řízené a dilatační spáry, těsněné prostupy,
spínání bednění, těsnící systém pro filigránové stěny, bobtnavé pásky, injektáže apod. Na závěr
bude představena také konstrukce tzv. hnědé vany, která je další variantou řešení
vodonepropustné betonové konstrukce.

Programové schéma a další informace naleznete v pozvánce:

BV_titul.jpg

18.05.2017

Kotevní prvky pro spojování a transport prefabrikovaných dílců

PFEIFER, H-BAU

Cíl a obsah školení:

Hlavní náplní školení je seznámení s platnými předpisy pro jednotlivé prvky do prefabrikovaných konstrukcí a jejich použití v konstrukci. Nemalá  část se bude zabývat závaznými evropskými předpisy týkající se bezpečnosti. Budou prezentovány jednotlivé výrobky od německých firem PFEIFER a H‐BAU včetně širokého sortimentu jejich příslušenství. 

Programové schéma a další informace naleznete v pozvánce:

BV_titul.jpg

15.06.2017

Kotevní a montážní kolejnice

JORDAHL

15.06.2017

Vodonepropustné železobetonové konstrukce - běh 2

BÍLÉ VANY

Cíl a obsah školení:

Školení je určeno pro projektanty, investory, stavební firmy, přípraváře staveb, technické
dozory a všechny, kteří se zajímají o tématiku konstrukce bílé vany.
Program školení je zaměřen na vodonepropustné betonové konstrukce, tzv. bílé vany.
Představena bude nová Směrnice pro návrh těchto konstrukcí - Technická pravidla ČBS TP 04,
vydaná v roce 2015. Zmíněn bude výpočet konstrukce na max. šířku trhliny, předpoklad návrhu
betonové směsi, provádění, ošetřování apod. Dále se budeme věnovat certifikaci těsnicích
prvků, které musí všechny těsnicí prvky splňovat, aby mohly být zabudovány do stavby,
především novému evropskému technickému posouzení ETA. Budou představeny jednotlivé
typy systémových těsnících prvků pro pracovní, řízené a dilatační spáry, těsněné prostupy,
spínání bednění, těsnící systém pro filigránové stěny, bobtnavé pásky, injektáže apod. Na závěr
bude představena také konstrukce tzv. hnědé vany, která je další variantou řešení
vodonepropustné betonové konstrukce.

Programové schéma a další informace naleznete v pozvánce:

BV_titul.jpg

Kontaktní údaje

Technický garant školení:

Ing. Martin Novotný  

Tel.: 272 700 701, 724 892 619, email: novotny@jpcz.cz

Přihlášky a administrativní záležitosti:

Zdenka Němcová  

Tel.: 272 700 701, 606 647 899, email: nemcova@jpcz.cz

Místo konání:

Školení se uskuteční v sídle naší firmy: Bavorská 856/14, 155 00  Praha 5 – Stodůlky, v budově Mototechny, 3. patro.

Časový harmonogram školení: 9 – 16 hod.   

 

CŽV ČKAIT:

V rámci projektu celoživotního vzdělávání získají účastníci 1 bod.